โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมงาน My Portfolio
ช่วงทดลองใช้งาน หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อ webmaster@eduzones.com

เข้าสู่ระบบแก้ไข Portfolio E-mail : Password :  

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบหน้าปก

ควรออกแบบให้สะดุดุตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาอ่านปั๊บเลยค่ะ ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่ เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา และ มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ (แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)

เลือก Template หน้าปก
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   
รูปภาพที่จะแสดงบนหน้าปก * รูปภาพเท่านั้น (.jpg , .gif, .png ) , ขนาดที่เหมาะสม 500 X 375 pixels

ชื่อ นามสกุล

*
ระดับชั้น *
โรงเรียน *
คำอธิบาย My Portfolio เพิ่มเติม
   
  ช่องที่มีเครื่องหมาย * ต่อท้ายช่องที่ให้กรอก จะเว้นว่างไม่ได้ต้องกรอกข้อมูล